Sinds 1 januari 2019 heeft de vereniging een nieuwe website:

http://vriendenbiltseduinen.simpsite.nl/vereniging

Deze website wordt niet meer bijgehouden en is over enkele maanden niet meer beschikbaar.


De Vrienden van de Biltse Duinen richt zich op het behoud van de natuur- en landschapwaarden en de openbare toegankelijkheid van de Biltse Duinen en de bossen rond de Molshoop. Dit doen wij in constructief overleg met alle belanghebbenden inclusief het gemeentelijke en provinciale bestuur. Daarbij worden we gesteund door vele burgers en hun bewonersverenigingen.

Jaarvergadering 28 november 2016

Onze jaarvergadering vindt plaats op 28 november, aanvang 20.00 in de Julianaschool, Julianalaan 52 Bilthoven. Alle leden zijn van harte welkom. De belangrijkste agendapunten zijn het jaarverslag, financien, een toelichting op de plannen voor een hek  en de geschiedenis van de houtwal.

 Lid worden 

U kunt lid worden van de vereniging door  € 5,-- over te maken op girorekening NL24 INGB 0000 489341 ten name van de "Vrienden van de Biltse Duinen, Bilthoven" onder vermelding van naam, adres, postcode, woonplaats, email adres en het aantal gezinsleden. Wij hebben uw steun nodig gelet op de huidige juridische procedure om het gebied als gemeentelijk monument veilig te stellen. Geeft u s.v.p. ook uw email adres door, dan kunnen wij u via email op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

Het bestuur van de Vrienden van de Biltse Duinen

Foto: H. van de Buntl

De vereniging in het nieuws!

  • RTV Utrecht heeft gefilmd in de Biltse Duinen. De voorzitter Kees van Leeuwen legt ons standpunt uit. Film bekijken. Vervolgens op "Houtwallen Biltse Duinen nog niet weg" klikken.
  • Met het 20 jarig bestaan hebben we een boek gemaakt. Dit is te verkrijgen door € 5,00 over te maken op onze rekening onder vermelding van "boek" en uw adres.
  • Twee bestuursleden hebben een Koninklijke onderscheiding gehad. John Bluemink werd in 2008 en Peter van Puijenbroek in 2011 lid in de Orde van Oranje Nassau! 


Burgemeester feliciteert John Bluemink met koninklijke onderscheiding

John Bluemink in 2008 bij het 20-jarig bestaan

Peter van Puijenbroek krijgt Koninklijke onderscheiding

Peter van Puijenbroek op Koninginnedag 2011