Logo Vrienden van de Biltse Duinen

Sinds 1 januari 2019 heeft de vereniging een nieuwe website:

http://vriendenbiltseduinen.simpsite.nl/vereniging

Deze website wordt niet meer bijgehouden en is over enkele maanden niet meer beschikbaar.Wandeling

In de Biltse Duinen is een mooie en informatieve rondwandeling uitgezet. U kunt hier de wandeling ophalen.

Onderhoud in de Biltse Duinen

Het zal de reguliere bezoeker niet zijn ontgaan. In opdracht van Utrechts Landschap worden veel bomen gekapt. Het bos wordt uitgedund om meer lucht en licht in het bomenbestand te krijgen. Veel grove dennen, en exoten als de Amerikaanse eik en de vogelkers worden gekapt, soms ook eik, beuk en lariks. Het waardevolle hout wordt ook geoogst om te worden verkocht. De opbrengst komt ten goede aan het Utrechts Landschap.  Met deze ingreep zal de variatie in het bos toenemen. 

Uitdunnen in de Biltse Duinen

 

Ligging

De Biltse Duinen bestaan uit bos- en stuifzand en liggen in de gemeente De Bilt tussen Bilthoven en Zeist. De grens wordt bepaald door:

  • noordzijde: camping "Bos Park Bilthoven" en golfbaan "de Biltse Duinen"
  • westzijde: huizen van de Bosuillaan
  • zuidzijde: fietspad van Bilthoven naar Zeist (de oude trambaan)
  • oostzijde: de manege "de Molshoop" en de huizen aan de Biltseweg

In het midden loopt een beukenlaan door de lengte van het gebied. Aan de noordzijde van deze beukenlaan bestaat het gebied voornamelijk uit oude grove dennen afgewisseld met enkele zandverstuivingen. Ten zuiden van de beukenlaan is het een gemengd loof- en naaldbos. De weilanden van de Molshoop worden omringd door het bos. Hier heeft het gebied veel reliëf. Gaande van de beukenlaan naar het fietspad stijgt het gebied enkele meters. Het gebied de Biltse Duinen heeft een oppervlakte van ongeveer 32 hectare. 

Topografische kaart Biltse Duinen

Historie van het gebied

De oudste datum waarop het dorp De Bilt wordt genoemd is 1372. De Bilt dankt zijn naam aan de stuifduinen de zgn. "belten" op de west-flank van de Utrechtse Heuvelrug. Het dorp is gelegen op de overgang waar het lage moerasland langs de Kromme Rijn overgaat naar de hoge en droge zandgrond. Download meer informatie.